Đức TLTT Michael hiện đến với Đức Giáo Hoàng Leo XIII và cho biết về Ngụy Giáo Hoàng sẽ xuất hiện vào thời cuối TTH009

Liên hệ

Hotline: 0933 268 239 – 0938 023 536
Email: Tranhthanhhoa.thomasmaria@gmail.com
Địa chỉ: 242/2, KP 8A, P. Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai

Đức TLTT Michael hiện đến với Đức Giáo Hoàng Leo XIII và cho biết về Ngụy Giáo Hoàng sẽ xuất hiện vào thời cuối TTH009

Liên hệ

Chúc tụng thiên chúa Đặt bức tranh này và chúc tụng thiên chúa
Mã: TTH009 Danh mục: