Người Trộm Lành tắm chung chậu nước với Chúa Hài Đồng khi Gia đình Thánh Gia trốn sang Ai Cập TTH126

Liên hệ

Hotline: 0933 268 239 – 0938 023 536
Email: Tranhthanhhoa.thomasmaria@gmail.com
Địa chỉ: 242/2, KP 8A, P. Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai

Người Trộm Lành tắm chung chậu nước với Chúa Hài Đồng khi Gia đình Thánh Gia trốn sang Ai Cập TTH126

Liên hệ

Chúc tụng thiên chúa Đặt bức tranh này và chúc tụng thiên chúa
Mã: TTH126 Danh mục: