“Tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7,47) TTH114

Liên hệ

Hotline: 0933 268 239 – 0938 023 536
Email: Tranhthanhhoa.thomasmaria@gmail.com
Địa chỉ: 242/2, KP 8A, P. Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai

“Tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7,47) TTH114

Liên hệ

Chúc tụng thiên chúa Đặt bức tranh này và chúc tụng thiên chúa
Mã: TTH114 Danh mục: