“Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế. thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin !” (Mt 6,30) TTH135

Liên hệ

Hotline: 0933 268 239 – 0938 023 536
Email: Tranhthanhhoa.thomasmaria@gmail.com
Địa chỉ: 242/2, KP 8A, P. Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai

“Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế. thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin !” (Mt 6,30) TTH135

Liên hệ

Chúc tụng thiên chúa Đặt bức tranh này và chúc tụng thiên chúa
Mã: TTH135 Danh mục: